Miten PLENVU toimii?

PLENVU® on polyetyleeniglykoli (PEG) laksatiivinen tyhjennysvalmiste, joka on suunniteltu puhdistamaan suoli ennen kolonoskopiaa.

Suun kautta annosteltuna makrogolipohjaiset elektrolyyttiliuokset aiheuttavat kohtalaisen ripulin ja suolen nopean tyhjenemisen. Makrogoli 3350, natriumsulfaatti ja suuret askorbiinihappoannokset saavat suolessa aikaan osmoottisen vaikutuksen, joka aiheuttaa laksatiivisen vaikutuksen. Valmisteen sisältämät elektrolyytit ja lisäksi nautittu kirkas neste estävät kliinisesti merkittäviä vaihteluja natriumin, kaliumin tai veden määrässä, vähentäen näin kuivumisvaaraa.

Tarkan diagnoosin ja hoidon kannalta on tärkeää, että suolisto on puhdas ja näkymä suolistonseinämään selkeä.

PLENVU® saa aikaiseksi vetistä ulostetta

Sinun tarvitsee käydä WC:ssä useita kertoja tyhjennyksen aikana

Kolonoskopia kestää noin 30-45 minuuttia

Varmista, että noudatat huolellisesti ohjeita. Kolonoskopia voidaan joutua perumaan tai siirtämään toiseen ajankohtaan, jos suoli ei ole riittävän puhdas.

Noudata aina toimenpideyksiköstäsi saamiasi ohjeita. Yleisohje PLENVU®n käyttövalmisteluun löytyy täältä.

Jos saat tuotteen käytöstä sivuvaikutuksia, keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä sisältää mahdolliset haittavaikutukset, joita ei ole lueteltu pakkausselosteessa. Haittavaikutukset on ilmoitettava kansalliselle viranomaiselle. Haittavaikutuksia on raportoitava myös suoraan myyntiluvan haltijalle. Sähköposti: globalmedinfo@norgine.com
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tämän lääkkeen turvallisuutta.