Ladattavat materiaalit

Opas PLENVUn valmisteluun ja nauttimiseen

Lataa opas PLENVUn valmisteluun ja nauttimiseen

Yleisohje


Pakkausseloste

Lataa PLENVU® pakkausseloste

Lataa pakkausseloste


Vinkkejä tyhjennysvalmisteen juomiseen

Vinkkejä tyhjennysvalmisteen juomiseen


Jos saat tuotteen käytöstä sivuvaikutuksia, keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä sisältää mahdolliset haittavaikutukset, joita ei ole lueteltu pakkausselosteessa. Haittavaikutukset on ilmoitettava kansalliselle viranomaiselle. Haittavaikutuksia on raportoitava myös suoraan myyntiluvan haltijalle. Sähköposti: globalmedinfo@norgine.com
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tämän lääkkeen turvallisuutta.