PLENVU® on tyhjennysaine, joka sinulle
on määrätty ennen kolonoskopiaa.

PLENVU® eroaa muista tyhjennysvalmisteista, mitä olet ehkä aiemmin käyttänyt.
Noudata huolellisesti terveydenhuollon ammattilaisten antamia ohjeita ja lue myös pakkausseloste.

Jos saat tuotteen käytöstä sivuvaikutuksia, keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä sisältää mahdolliset haittavaikutukset, joita ei ole lueteltu pakkausselosteessa. Haittavaikutukset on ilmoitettava kansalliselle viranomaiselle. Haittavaikutuksia on raportoitava myös suoraan myyntiluvan haltijalle. Sähköposti: globalmedinfo@norgine.com
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tämän lääkkeen turvallisuutta.